CENÍK VÝKONŮ

Potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel všech typů,včetně stavebních strojů, VZV

500 Kč

Potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel pro seniory

400 Kč

Potvrzení o způsobilosti k práci

500 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu při ukončení pracovního poměru

500 Kč

Potvrzení o způsobilosti k držení střelné zbraně

700 Kč

Potrvzení o způsobilosti k držení zdravotního průkazu a jeho prodloužení

300 Kč

Potrvzení o způsobilosti ke studiu

100 Kč

Potvrzení žádosti o dávky,které poskytuje sociální odbor (např. ortop. pomůcky)

350 Kč

Potrvzení pro pracovní úřad na žádost paciena

239Kč

Potrvzení o dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úřad 

150Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele

300Kč

Potvzení pro vstup do domů s pečovatelskou službou, domů pro seniory

200Kč

Všechna ostatní potvrzení na žádost pacienta (pojistky atd)

300Kč

Očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění

200Kč

Předoperační vyšetření pro výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

950Kč

Kineziotaping

200Kč

Odběry krve pro jiné lékaře

30Kč

Test na okultní krvácení do stolice pro samoplátce

250Kč

Vratná záloha na OK test

200Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!